Adiutor blev stiftet af Radovan Glamoclija i 2014. Adiutor står for rådgivning på latin. Adiutor er en mindre dansk virksomhed med fokus på rådgivning, administration, projekt og processtyring af ejendoms- og solcelleanlægsinvesteringer i Tyskland og Danmark.

Radovan er udannet økonom fra Handelshøjskolen i Wien (Østrig) og har en yderlige Masters grad - MIM (CEMS) – blandt andet fra Handelshøjskolen i København (Danmark). Radovan har arbejdet med projekt- og procesoptimering især af ejendomme i Østrig, Tyskland og Danmark i over 10 år. Radovan har været tidligere været ansat hos EjendomsInvest/Proark, Investia Group, Difko Administration og har erfaring med indkøb, analyse, finansiering og selskabs- og ejendomsadministration.

Adiutor har tre fokus områder:

Typiske opgaver/løsninger som Adiutor udfører:
 • Strukturering af en investering
 • Finansiering og refinansieringsopgaver
 • Løbende kommunikation med samarbejdspartner (revisor, advokat, lejer etc.) - på tysk, dansk og engelsk
 • Løbende rapportering til investorer og samarbejdspartner
 • Udarbejdelse af handlingsplaner
 • Afholdelse af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder
 • Ajourføring af selskabets dokumenter (ejerbog, etc.)
 • Koordinering af varetagelse af ejendomsadministration, og øvrige rådgiver på vegne af selskabet med bestyrelsens godkendelse
 • Asset Management opgaver (lejekontraktsforhandlinger, om/tilbygningsprojekter, etc.)
 • Proaktiv administration og rådgivning af investeringer
 • Etc.
 •  
 • Alle opgaver udføres enten direkte af Adiutor eller blive outsourcet til Adiutor´s samarbejdspartner, som har ekspertise og er bedst til at løse udfordring afhængig af enkelte opgaver.
 1.  
 2.  

Selskabsnavn:                      Adiutor ApS
CVR-nr.:                                  31864232
Stiftelsesdato:                      01.05.2014
Direktion:                              Radovan Glamoclija
 
Revision:                               TimeVision Frederiksberg Godkendt Revisionsaktieselskab
                                                 Falkoner Allé 1, 3.
                                                 DK-2000 Frederiksberg

Forsikring                              AIG Europe Limited       
                                                 Osvald Helmuts Vej 4
                                                 DK-2000 Frederiksberg         

Bankforbindelse:                Sparekassen Kronjylland
                                                 Frederiksberg afdeling
                                                 Alhambravej 12-14
                                                 DK-1820 Frederiksberg

 

© Copyright 2017 | Adiutor ApS | Frederiksborggade 15, 2 | DK-1360 København K | Tlf: +45 30 22 24 35 |  Powered by: Webex ApS